Reglement

 
Tijdens de avondvierdaagse zijn de wandelaars verplicht aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 
Afval
De organisatie verzoekt de wandelaars afval te deponeren in daarvoor bestemde afvalbakken. Bij de startlocatie liggen plastic zakken om hierin het afval te verzamelen.
 
Commerciele handel
De organisatie is op geen enkele wijze betrokken bij commerciele handel tijdens de avondvierdaagse zoals bloemen en of snoepkramen. Overlast veroorzaakt door deze handelaren valt buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie.
 
Controle posten
Tijdens de wandeling worden op niet nader bekend gemaakte plaatsen de deelname bewijzen gestempeld. Indien bij terugkomst geen stempel op het deelname bewijs getoond kan worden, kan de organisatie besluiten geen medaille uit te reiken.
 
EHBO
Voorafgaand aan de wandelavond staat bij de startlocatie een EHBO`er. Tijdens de wandeltocht staan de EHBO’ers op verschillende lokaties.
 
Fietsenstalling
Wij vragen u met klem zoveel mogelijk op de fiets te komen.
 
Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunnen worden ingeleverd bij de stempelpost op de startlocatie.
 
Illegale deelname
De organisatie constateert dat het aantal illegale deelnemers (een ieder die mee loopt met de avondvierdaagse ) (deelname zonder ervoor te betalen) de laatste jaren toeneemt. De organisatie betreurt dit ten zeerste en vraagt deze wandelaars zich toch te laten inschrijven. Het organiseren van een wandel evenement kost veel geld. Ook zijn de illegale wandelaars niet verzekerd in het geval er een ongeluk mocht plaatsvinden.
 
Inschrijven
Inschrijven is alleen mogelijk op de daarvoor bestemde inschrijfavonden. Voorafgaand aan de start van de eerste avond is beperkt inschrijven ook mogelijk. Hiervoor is echter een hogere vergoeding verschuldigd.
 
De avondvierdaagse organiseren kost geld. Ik zal zo goed mogelijk proberen uit te leggen wat er van het inschrijfgeld bekostigd wordt;
De verschillende vergunningen die nodig zijn, diverse voorzieningen die nodig zijn, daarbij kunt u denken aan extra toiletten, de huren van materialen, muziekkorpsen, de aanwezige EHBO, de medailles en tevens de verzekering voor het evenement en de wandelaars die ingeschreven zijn. Hier komt bij dat instanties als gemeente, politie graag inzicht hebben in hoeveel wandelaars er zijn in het geval van een calamiteit.
Het inschrijfgeld komt hieraan ten goede. Ik denk dat het bedrag ook redelijk mee valt als ik zie wat er allemaal van gedaan wordt.
Laat ik heel duidelijk maken dat wij als organisatie hier geen cent aan verdienen.
 
Wij zijn allemaal vrijwilligers die ook ons best doen om het elk jaar zo goed mogelijk te organiseren.
 
Inschrijfkosten
Inschrijving voor de avondvierdaagse kost Eur 6,00 op de inschrijfavonden en 8 euro voor een nainschrijving. Er dient direct bij inschrijving te worden betaald.
 
Verkeersregelaars
De verkeersregelaars staan er voor de veiligheid van de wandelaars. De wandelaars wordt dan ook dringend verzocht de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen. Het negeren van de aanwijzingen van de verkeersregelaars kan door de politie flink worden beboet.
 
Medailles
De wandelaar is zelf verantwoordelijk voor de opgave van de correcte medaille.
De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van een medaille. Indien een wandelaar een nieuwe medaille wenst, dan zal hiervoor een vergoeding moeten worden betaald. Voor uitreiking van een medaille is het voor de wandelaar noodzakelijk dat aan alle vier de avonden deelgenomen is. Op vrijdagavond kunnen de medailles na 19.30 uur worden afgehaald.
 
Kilometerboekje
U kunt uw kilometerboekje inleveren op de eerste dag . Deze zijn ook te koop bij de inschrijftafel.
 
Minimumleeftijd
Door de wandelbond en de gezamenlijk basisscholen van Hilversum stellen dat kinderen vanaf groep 3 Of 6 jaar mogen deelnemen.
 
Parkeren
Bij de startlocatie is geen parkeergelegenheid. Auto’s dienen geparkeerd te worden op de daarvoor aangewezen plekken.
 
Privacy
Naam en adres gegevens van de wandelaars worden opgestuurd naar de wandelbond t.b.v mailing. De wandelbond verstrekt deze gegevens niet aan derden t.b.v commerciele doeleinden.
 
Slecht weer
Bij uitzonderlijk slecht weer neemt de organisatie om 17.15 gezamenlijk een beslissing. Dit kan zijn het aflasten van een wandelavond, het wijzigen van een route(-afstand) of het laten doorgaan. De wandelaar of de leiding van een wandelgroep blijft zelf verantwoordelijk voor het meelopen. Mocht tijdens het wandelen de weersituatie zodanig veranderen dat het gevaar kan opleveren voor de wandelaars, dan zal de organisatie proberen de wandelaars op een zo snel en veilige manier terug te laten keren naar de start locatie. De verplichting voor het behalen van een controlestempel zal in het geval van het (gedeeltelijk) afgelasten van een wandelavond komen te vervallen of in ieder geval minder streng worden toegepast.
 
Informatie bij slecht weer: 06-52462578
 
Spandoeken
Het is niet toegestaan spandoeken mee te dragen met hierop aanstootgevende tekst of afbeeldingen.
 
Toiletten
Tijdens de inschrijfavonden en de avondvierdaagse kan gebruik worden gemaakt van de toiletten op de start locatie.
 
Verzekering
Door de wandelbond is een collectieve verzekering afgesloten t.b.v geregistreerde wandelaars en vrijwillers van de avondvierdaagse.
 
 
 
Ga naar boven